ASTM F2575-06

ASTM F2575-06

ASTM F2575-06, standardguiden för kvalitetssäkring gällande översättning, är riktlinjer som ger en standardiserad ram för bättre förståelse mellan kunder och leverantörer av översättningstjänster, och som i slutändan möjliggör mer konsekvent uppfyllande av varje kunds behov.

ASTM International är en av de största volontärbaserade standardutvecklingsorganisationerna i världen. Organisationens mål är att etablera branschspecifika standarder och riktlinjer som kan användas antingen globalt eller som en bas i ett kvalitetshanteringssystem eller som ett komplement till ett befintligt kvalitetshanteringssystem.

För att ytterligare stärka vårt engagemang och åtagande för kvalitet, har TransPerfect införlivat förslag och riktlinjer från ASTM F2575-06 i vårt ISO 9001:2015- och ISO 17100:2015-certifierade kvalitetshanteringssystem.

Mer information om ASTM och riktlinjerna från F2575-06 hittas här: http://www.astm.org/Standards/F2575.htm

 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet